Notă de informare pentru clienți

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1.    Introducere

Protectia datelor este foarte importanta pentru noi. Va respectam intimitatea si viata personala. Prin urmare, va vom informa mai jos despre prelucrarea datelor cu caracter personal atunci cand utilizati serviciile din cadrul societatii noastre avand urmatoarele date de identificare:

REAL TECO SRL, cu sediul social in Bucureşti, sos. Progresului, nr.134-138, Corp B, Cam.4, parter, sector 5, înregistrata la Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Bucureşti, sub numărul J40/4801/1992, cod fiscal RO363472, (“Societatea” sau “Operatorul”),

RGI este responsabila pentru respectarea dispozitiilor Regulamentului general privind protectia datelor (Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, cu prescurtarea in limba engleza GDPR sau in limba romana RGPD). Suplimentar, RGI se conformeaza si cu legislatia primara din Romania: Legea nr 190/2018 si cea secundara (decizile presedintelui autoritatii de supraveghere ANSPDPC) sau instructiunile de lucru recomandate de Consiliul European de protectia datelor (EDPB, fostul WP Art.29)

Aceasta politica de protectie a datelor cu caracter personal descrie practicile noastre privind prelucrarea (activitati care includ colectarea, utilizarea si eventualul transferul) datelor comunicate direct sau indirect catre RealTeco, precum si utilizarea datelor cu caracter personal culese de angajatii sai din surse institutii publice in scopul furnizarii serviciilor agreate:

 • Activitatea de inchiriere spatii de birouri, conferinte, spatii de lucru
 • Activitate de constructie cladirii de birouri, apartamente, diverse spatii
 • Activitatea de administrare si mentenanta a spatiilor existente

 

Practicile noastre privind protectia datelor sunt conforme cu legislatia aplicabila privind protectia datelor, dar daca, din orice motiv, termenii stabiliti in cadrul acestei politici privind protectia datelor nu sunt acceptabili pentru dumneavoastra, aveti posibilitatea sa ne comunicati obiectia dvs. la adresa dpo@realgrup.ro, urmand sa va raspundem punctual.

2.    Definitii

1.1 Date cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt toate datele care se refera la dumneavoastra personal si potential la alte persoane din cadrul companiei din care faceti parte sau a familiei sau a oricaror persoane implicate in procesul de inchiriere, vanzare, administrare spatii. Acestea includ date de identificare si caracteristici personale (nume, prenume, CNP, adresa de rezidenta, adresa de corespondenta, numar telefon), informatii generice de identificare a companiei (pentru incheierea contractului de inchiriere sau vanzare-cumparare), folosite atunci cand utilizati serviciile societatii noastre, prin intermediul discutiilor directe, a schimburilor de mesaje electronice sau prin intermediul trasnmiterilor postale/curierate, eventual acolo unde disponibil prin intermediul serviciilor puse la dispozitie pe site-ul societatii www.realteco.ro (sau orice site detinut de una din entitatile din grup).

1.2 Volumul serviciilor furnizate

In cele ce urmeaza, vom descrie volumul serviciilor prestate de noi, bazate pe serviciile existente puse la dispozitia dumneavoastra: sistemul de gestiune relatie (aplicatie interna), sisteme de tip call-center, sisteme electronice de colectare informatii puse la dispozitie de terti (entitatiile guvernamentale centrale sau locale), sisteme de mesagerie electronice, sau localizat prin intermediu site-ului web www.realteco.ro.

1.2.1 Servicii de baza

In cazul serviciului de baza, acesta este furnizat prin intermediul sistemelor de gestiune a relatiei cu persoana vizata sau persoanele imputernicite de acesta, a solicitarii de acordare consultanta pentru inchirierea unor spatii de lucru. Toate informatiile colectate despre dumneavoastra sunt strict folosite pentru scopul contractual comun agreat pentru care a fost colectat, conform mandatului acordat direct de dumeavoastra sau de imputernicitii dumneavoastra si/sau respectiv a contractelor semnate – acolo unde este cazul. Societatea noastra detine si alte sisteme operationale interne cu scopul acoperirii cerintelor si oferii suportului necesar desfasurarii serviciilor contractate, prin care tranzitam informatiile colectate cu scopul oferirii celor mai bune servicii aferente solicitarii primite.

3.    Prelucrarea datelor cu caracter personal in contextul utilizarii aplicatiilor puse la dispozitie

In contextul utilizarii celor doua aplicatii, ne puneti la dispozitie in scopul inregistrarii si prin aceasta, pentru prestarea serviciilor noastre de baza, urmatoarele date cu caracter personal:

 • date de identificare si caracteristici personale: nume, prenume, CNP, adresa de rezidenta, adresa de corespondenta, numar telefon etc., informatii din certificatele inregistrare ale persoanei juridice;
 • date de identificare persoane imputernicite pentru semnarea contractelor si delegati ca reprezentanti de catre organizatia dvs.

datele fiind colectate functie de tipul solicitarii, nu toate categoriile fiind necesare.

 

Aceste date sunt necesare pentru efectuarea operatiunilor mentionate solicitate de dumneavoastra, conform legislatiei din Romania, respectiv conform solicitarii partenerilor implicati, entitati implicate din partea autoritatilor de reglementare in domeniu:

 • Administratia Financiara
 • Autoritati centrale si locale (Primaria de Sector, Primaria Municipiului Bucuresti)
 • Autoritati de reglementare pentru avizarea activtiatiilor desfasurate in spatiile mentionate (Politie, Pompieri, etc)

in cazul solicitarii de inchiriere spatiu.

 

Ca si solicitant de servicii de inchiriere aveti optiunea de a solicita modificarea datelor deja colectate sau transmise anterior, sau colectate de angajatii Socitatii noastre RealTeco, in conversatii directe sau prin transmiterea unei notificari electronice (posta electronica, servicii postale clasice, curierat) catre echipa noastra de consultanti, urmand ca modificarile sa fie efectuate imediat.

 

RealTeco nu solicita si nu prelucreaza date cu caracter personal din categoriile speciale ci doar date non-sensibile necesare si relevante, cu exceptia cazului in care este necesar din punct de vedere legal sa faca acest lucru intr-o etapa ulterioara. Datele considerate sensibile/cu caracter special (generic vorbind) nu se colecteaza.

 

RelaTeco permite utilizarea serviciilor de persoane care nu au indeplinit varsta de 16 ani, colectand astfel date de la copii/minori, dar in acest caz se solicita confirmarea prestarii serviciilor solicitate catre parintele/tutorele acestora.

 

Informatiile colectate despre dumeavoastra nu sunt transferate catre parteneri sau imputernicitii nostri decat in scopul efectuarii serviciilor agreate anticipat cu dumneavoastra, acolo unde este posibil solicitarile facute de dumneavoastra fiind transmise fara a fi insotite de date cu caracter personal. Exceptia o reprezinta cazurile institutiilor din componenta Guvernului Romaniei, autoritatiilor de reglementare mentionate, autoritatiilor publice centrale sau locale sau institutiile judecatoresti ce sunt implicate in procesul de inchiriere spatii si care au obligativitatea verificarii intregului proces conform instructiuniilor legale existente, orice corespondenta fiind trasabil identificata in sistemele noastre interne.

 

4. Prelucrarea datelor cu caracter personal in scop de marketing/publicitate

Prin declaratia dvs. de consimtamant pentru primirea informatiilor si publicitatii, dorim sa va informam despre produsele, serviciile, concursurile, sondajele si promotiile actuale. Datele furnizate vor fi folosite pentru incadrarea pe un anumit specific, zona de interes astfel incat informatiile furnizate sa fie pertinente si utile pentru solicitarea dumneavoastra.

 

Daca ati optat (numai in cazul acordarii unui consimataman separat pentru aceasta activitate) pentru o notificare prin posta, va vom prelucra date ca numele, prenumele, adresa.

Daca ati optat (numai in cazul acordarii unui consimataman separat pentru aceasta activitate) pentru o notificare prin email, vom prelucra adresa dvs. de email, care a fost verificata in prealabil.

La alegerea primirii notificarilor pe telefonul dvs. mobil, vom prelucra numarul dvs. de telefon mobil.

 

5. Prelucrarea datelor cu caracter personal pentru cercetarea pietei

Prelucram datele dvs. cu caracter personal in scopul cercetarii de piata si sondajelor de opinie. In acest scop, datele dvs. vor fi anonimizate, utilizate de noi exclusiv in scopuri statistice, neputand fi facute corelatii cu dvs. in nicio situatie. Puteti sa revocati in orice moment aceasta prelucrare a datelor, cu efect pentru viitor, fara a va expune motivele. In acest scop puteti alege din modurile mentionate in declaratia de confidentialitate (va rugam sa vedeti mai jos).

 

Aceasta prelucrare a datelor serveste la imbunatatirea scopurilor noastre mentionate in declaratia de confidentialitate, in mod special la imbunatatirea ofertelor de servicii care prezinta o mai mare relevanta pentru dvs. Respectam protectia clientilor nostri prin faptul ca efectuam cercetarea de piata cu date anonimizate.

 

6. Durata stocarii datelor

Datele dvs. de utilizare, precum si datele referitoare la solicitarile dvs. vor fi pastrate o perioada determinata de 3 ani de la incetarea relatiei contractuale cu scopul de a asigura continuitate in cazul in care dupa finalizarea perioadei contractuale sau dupa finalizarea solicitarii de retrocedare/restituire intervin cerinte suplimentare de clarificare sau explicitare a serviciilor depuse de echipelor noastre. Datele dvs. de baza vor fi pastrate pe intreaga durata a realizarii contractului plus perioada de 10 ani ulterioara. 

 

7. Utilizarea furnizorilor de servicii pentru prelucrarea datelor cu caracter personal/prelucrarea datelor in tari din afara Spatiului Economic European

Organizatia noastra nu utilizeaza pentru furnizarea serviciilor si prelucrarea datelor dvs. furnizori din afara Spatiului Economic European. In cazul in care apare necesitatea transferului de informatii catre eventuale entitati din afara Spatiului Economic European, eventualul transfer se va putea efectua doar in baza aprobarii dumeavoastra explicite (in mare majoritate a cazurilor vi se va recomanda ca acest transfer sa fie efectuat si controlat direct de catre dumneavoastra).

Societatea noastra poate utiliza servicii tehnologice ce pot ajuta procesul organizational intern (sisteme de posta electronica – email) ce rezida in interiorul Spatiului European la furnizorii agreati cu care Societatea are contracte valide si se asigura conformarea si protectia datelor cu caracter personal.

 

 1. Sursa datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal pot fi obtinute din urmatoarele surse:

 • direct de la dvs. atunci cand: solicitati initierea serviciilor,
 • prin activitatile pe care le desfasurati in timpul perioadei cat beneficiati de serviciile de consultanta oferite, cum ar fi informatii suplimentare, istoricul conversatiilor prin intermediul diverselor canale de comunicatie (mail, social media, etc);
 • de la terti, cum ar fi in cazul in care primim datele dvs. personale de la terti de unde suntem imputerniciti sa le preluam (autoritatiile de reglementare, autoritatiile guvernamentale centrale si locale, institutiile judecatoresti) sau parteneri cu care am agreat anticipat ca vom conlucra pentru solutionarea favorabila a serviciilor solicitate (cabinete notariale, cabinete de avocatura, experti financiari, experti topografie, cadastru, geodezie sau experti judiciari)

 

 1. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Temeiurile juridice ale operatiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal descrise in prezenta Notificare sunt:

(i) executarea unui contract la care sunteti parte sau pentru a face demersuri inainte de incheierea unui contract de prestari servicii sau consultanta in domeniu,

(ii) interesele noastre legitime si/sau necesitatea de a incheia sau de a executa un contract, in conformitate cu dispozitiile legale privind confidentialitatea datelor si

(iii) consimtamantul dvs.

Interesele noastre legitime sau cele ale unei terte parti includ cerintele noastre de a utiliza datele dvs. personale in litigii, anchete ale autoritatilor, prelucrarea datelor in scop de reclama, marketing sau publicitate sau in alte scopuri legale care implica Societatea.

 

 1. Securitatea datelor

Pentru a preveni accesul neautorizat, pentru a mentine acuratetea datelor si a asigura utilizarea corecta a datelor, implementam masuri de securitate fizica, IT si organizationale rezonabile si adecvate  pentru a proteja eficient toate datele cu caracter personal pe care le prelucram.

Luam masuri de securitate tehnice si organizatorice pentru a va proteja datele de accesul nedorit intr-un mod cat mai amplu posibil. In afara de securizarea mediului de operare, de exemplu, in anumite zone (cont de client, formular de contact pentru site) folosim procedeul de criptare. Informatiile pe care le furnizati vor fi transmise ulterior, in forma criptata, folosind protocolul SSL (Secure Socket Layer) pentru a preveni utilizarea necorespunzatoare a datelor de catre terti.  Puteti identifica acest aspect prin faptul ca in bara de stare a browserului dvs. apare simbolul unui lacat inchis, iar bara de adresa incepe cu „https“.  Securitatea datelor va fi ajustata in functie de stadiul actual al tehnicii.

 

 1. Drepturile dvs.

11.1 Dreptul de acces

Aveti dreptul sa solicitati oricand informatii de la noi despre datele stocate despre dvs., precum si, intre altele, despre originea acestora, destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt transmise aceste date si despre scopul stocarii. Pentru toate celelalte copii cu exceptia primei copii, pot fi facturate costuri administrative rezonabile. Aceasta nu se aplica pentru comunicarea informatiilor pe cale electronica.

11.2 Dreptul de retragere

Daca v-ati dat acordul cu privire la utilizarea datelor, il puteti retrage in orice moment cu efect pentru viitor (o data ce serviciile contractate au fost finalizate), fara a va expune motivele. Pentru aceasta este suficient sa trimiteti un email la dpo@realteco.ro .

De asemenea, dreptul la stergerea datelor dvs. cu caracter personal poate fi exercitat in anumite circumstante prevazute de legea aplicabila, incluzand: situatia in care datele  cu caracter personal nu mai sunt necesare in legatura cu scopurile prelucrarii, situatia in care persoana vizata se opune la prelucrare si nu exista alte interese legitime care sa prevaleze pentru prelucrare, situatia in care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal.

 

11.3 Dreptul de rectificare

In cazul in care datele dvs. colectate de societatea noastra sunt incorecte, puteti sa solicitati corectia acestora in orice moment prin contactarea proiectului/serviciului de interes pentru dvs sau a reprezentantului cu care sunteti in contact.

 

11.4 Dreptul de stergere

Aveti dreptul sa obtineti de la societatea noastra stergerea datelor dumneavoastra, ce poate fi exercitat in anumite circumstante prevazute de legea aplicabila, incluzand: situatia in care Datele cu Caracter Personal nu mai sunt necesare in legatura cu scopurile prelucrarii; situatia in care persoana vizata se opune la prelucrare si nu exista alte interese legitime care sa prevaleze pentru prelucrare; situatia in care Datele cu Caracter Personal au fost prelucrate ilegal.

Stergerea datelor dvs. cu caracter personal poate fi efectuata in orice moment, prin intermediul solicitarii prin metodele deja enuntate sau utilizand datele noastre de contact generale aferente fiecarui solicitare/serviciu. De regula, datele dvs. sunt sterse imediat, dar nu mai tarziu de o luna de la solicitarea acestui drept.  Daca stergerea contravine sau mentinerea datelor este necesara conform obligatiilor de pastrare a datelor stabilite prin lege, contract sau prin reglementari legislative, respectiv comerciale sau altor motive prevazute de lege, in loc de stergere, se poate efectua numai blocarea datelor dvs. asigurandu-se astfel imposibilitatea folosirii acestora in absolut nici un alt scope decat arhivistic sau pentru audit/verificare. Daca acesta este cazul contului dvs. de client, veti primi o notificare de la noi in acest sens. Dupa stergerea datelor dvs., nu mai este posibila primirea informatiilor.

 

11.5. Dreptul de portare a datelor

In cazul in care ne solicitati datele cu caracter personal puse la dispozitie, daca doriti, va vom furniza sau comunica dvs. sau unei alte persoane responsabile datele intr-un format structurat, comun si procesabil electronic. Acesta din urma numai daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic si doar aferent datelor pe care ni le-ati incredintat. Datele obtinute in urma serviciilor prestate nu intra in scopul unui astfel de proces, urmand ca o discutie sa fie abordata separat.

11.6 Dreptul la obiectie

Aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor in conditiile si cazurile prevazute de legea aplicabila (situatii care includ prelucrarea datelor in scopuri de marketing direct), in orice moment si fara a va expune motivele. In plus, va atragem atentia ca, prin refuzarea tuturor proceselor de prelucrare a datelor, este posibil ca realizarea contractului cu privire la serviciile angajate si desfasurarea programelor pentru clienti sa poata fi limitate sau sa nu mai poata fi realizate, rugandu-va astfel sa analizati cu atentie inainte de transmiterea unor astfel de solicitari.

11.7 Drepturi extinse in ceea ce priveste prelucrarea datelor in scopul evaluarii personalizate

In afara de drepturile mentionate mai sus, in ceea ce priveste prelucrarea datelor in scopul evaluarii personalizate (acolo unde este aplicabila crearea de profiluri), aveti dreptul suplimentar la interventia umana in procesul de luare a deciziilor, dreptul de a contesta decizia si dreptul de a va exprima punctul de vedere.

 

11.8 Contact (pentru punerea in vigoare a drepturilor persoanelor vizate)

Daca ne contactati prin email la dpo@realteco.ro sau prin posta (sos. Progresului, nr.134-138, Corp B, cam. 4, parter, sector 5), informatiile furnizate de dvs. (adresa dvs. de email, numele dvs. si numarul dvs. de telefon, daca este cazul) vor fi stocate de noi pentru a va raspunde la intrebari, respectiv pentru a va satisface solicitarea. Stergem datele care apar in acest context dupa ce spatiul de stocare nu mai este necesar sau limitam procesarea daca exista obligatii de pastrare stipulate de lege.

 1. Dreptul de a depune plangere

Aveti dreptul sa depuneti o plangere la o autoritatea competenta de supraveghere (mentionata in sectiunea 13 de mai jos), cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, daca sunteti de parere ca vi s-au incalcat drepturile privind protectia datelor.

 1. Intrebari despre protectia datelor

Intrebarile legate de toate prelucrarile de date pot fi adresate oricand la:

Adresa: sos. Progresului, nr.134-138, Corp B, parter, cam.4, sector 5.

Responsabil cu protectia datelor, email: dpo@realteco.ro, telefon: 021.411.77.20

Nu in ultimul rand, aveti dreptul sa va adresati Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, la urmatoarele date de contact:

Web page: http://www.dataprotection.ro

sau direct pagina pentru transmiterea unei plangeri:

https://www.dataprotection.ro/?page=Plangeri_pagina_principala.

Adresa email: anspdcp@dataprotection.ro

Tel.: 40.318.059.211/ +40.318.059.212

Începe o nouă experiență alături de noi!

Începe o nouă experiență alături de noi!